Nem kell várnod, azonnal kezdhetsz!

Online jelentkezés, befizetés!

Vállalási feltételek

Vállalási feltételek

ZSIKLA AUTÓSISKOLA

TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

Érvényes 2024. február 03-tól

 

1. Képző szerv megnevezése, címe, telefonszáma, e mail címe:

·ZSIKLA Oktató- és szolgáltató Bt.

·2900. Komárom, Frigyes tér 2-3.

·Telefon: 20/225-37-55, 20/577-02-10

·zsiklaautosiskola@gmail.com

·http://www.zsikla.hu

2. A cég formája:

·Betéti társaság

3. Cégbírósági bejegyzés száma:

·11-06-002743/1993.

4. Iskolavezető neve:

·Zsikla György

5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontjai:

·2900. Komárom, Klapka György út 35.

·Telefon: 20/225-37-55

·Ügyfélfogadás: munkanapokon 8.30 -16 óra között

6. Telephelyek címe, telefonszáma:

·2900. Komárom, Ácsi út 24.

7. Szerezhető járművezetői kategóriák:

- segédmotoros kerékpár M 14 év
- motorkerékpár A1, A2, A *
- személygépkocsi B 17 év
- tehergépkocsi C 18 év
- autóbusz D 21 év
- nehézpótkocsi C+E 18 év
- nehézpótkocsi B+E külön tájékoztató tartalmazza

* A1 alkategória 16 év 125 cm3 max 11Kw és 0,1 Kw/kg
A2 alkategória 18 év max 35 Kw és 0,2 Kw/kg
A kategória (korlátlan) 24. életév betöltése

Az első alkalommal megszerzett vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül a kiadástól számított 2 évig. Ezen időtartam alatt motoros kategória esetén utast nem szállíthat, gépjárműnél pótkocsit nem vontathat. A legtöbb külföldi országban 18. életév alatt nem lehet vezetni. C kategória esetén a 21. életév betöltéséig, D kategória esetén a 24. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén érvényes. A C, C+E, D kategóriák esetén a korhatár a forgalmi vizsgára vonatkozik.

8. Tanfolyamra való felvétel módja:

Tanfolyamra jelentkezni ügyfélfogadási időben személyesen vagy az online felületen (www.zsikla.hu) lehet. A jelentkezéshez Jelentkezési adatlap tartozik, amelynek aláírásával a tanuló jogviszonyt létesít a vizsgaközponttal. A jelentkezési adatlap online kitölthető a www.vizsgakozpont.hu oldalon is. Szükséges a személyi igazolvány és a vezetői engedély is (ha rendelkezik vele). A képzőszerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg. E-learning képzés esetén e-mail cím megadása is szükséges.
 

 

9. Az egyes kategóriákhoz előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:

- M nincs

- A1, A2, A, B, B+E, 1. csoportú orvosi alkalmasság

- C, C+E, 2. csoportú orvosi + min. PÁV III.

- D 2. csoportú orvosi + min. PÁV II.

10. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

·Tanfolyamra az jelentkezhet, aki 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik és a bizonyítvány másolatát átadta, az előírt életkornál legfeljebb fél évvel fiatalabb, a jelentkezési adatlapot kitöltötte, valamint ha szükséges a megfelelő előképzettséggel rendelkezik. Szükséges az egészségügyi alkalmassági igazolás egy eredeti példánya is. További feltétel a tanulmányi szerződés megkötése. 18. életévét be nem töltött tanuló esetén a szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. Az elméleti tanfolyam megkezdését követően 9 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie, egyébként a tanfolyam megismétlése szükséges a díjtáblázat alapján. A gyakorlati vizsga pedig 2 éven belül teljesítendő vagy a képzést meg kell ismételni.

·Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. Illetve, aki e-learning képzésben vesz részt a képzési igazolással rendelkezik. A vizsga időpontját KAV szabad vizsgahelyei szerint egyezteti és közli a képzőszerv a tanulóval. A tanulónak legkésőbb az első vizsga napján kell igazolnia az alapfokú végzettségét a hatóságnak. Ha ezt nem teljesíti a tanuló, akkor a következő vizsgára nem bocsátható.

·Az alapfokú végzettség igazolásának módjai:

- személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

- az iskolai végzettség igazolására szóló okmány

- eredeti példányával,

- a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,

- külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

- külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

·Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a külön jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte. 

·Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési, illetve rutin vizsga után tehető.

·A vizsgaigazolás kiadásának feltétele, hogy a tanuló valamennyi vizsgatárgyból megfelelt, továbbá közúti elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát tegyen, és az erről szóló igazolást (első járművezetői engedély esetében) az Okmányirodában bemutassa.

·Ezt követően az Okmányiroda állítja ki a vezetői engedélyt. Vizsgaigazolás már nincsen, az adatokat a Vizsgaközpont elektronikusan továbbítja az Okmányirodának.

A felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, kategóriánként:

- „C” kategória feltétele a „B” kategória

- „D” kategória feltétele „B” kategória

- „C+E” kategória feltétele „C” kategória

11. Közúti járművezetői tanfolyamok tantárgyai, óraszámok, tanórák időtartama:

·„AM” kategória: (min. kötelező óraszám: 26)

Elméleti tanfolyam: 14 óra (ebből Közlekedési alapismeretek: 10 óra, járművezetés elmélete: 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 11 óra ebből: alapoktatás 4 óra járműkezelés, főoktatás: 6 óra városi vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

·„A1” kategória: (min. kötelező óraszám: 38)

Elméleti tanfolyam: 18 óra (ebből közlekedési alapismeretek 10 óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 17 óra, ebből: alapoktatás 6 óra járműkezelés, főoktatás: 8 óra városi vezetés, 2 óra országúti vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

·„A2” kategória: (min. kötelező óraszám: 38)

Elméleti tanfolyam: 18 óra (ebből közlekedési alapismeretek 10 óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 17 óra, ebből: alapoktatás 6 óra járműkezelés, főoktatás: 8 óra városi vezetés, 2 óra országúti vezetés,1 óra forgalmi vizsga.

·„A” kategória: (min. kötelező óraszám: 48)

Elméleti tanfolyam: 18 óra (ebből közlekedési alapismeretek: 10 óra, járművezetés elmélete: 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 27 óra, ebből: alapoktatás 10 óra járműkezelés, főoktatás: 11 óra városi vezetés, 5 óra országúti vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

·„B” kategória: (min. kötelező óraszám: 57)

Elméleti tanfolyam: 22 óra (ebből: közlekedési alapismeretek 14 óra, járművezetés elmélete 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra)

Gyakorlati oktatás: 30 óra, ebből: alapoktatás 9 óra járműkezelés, főoktatás: 20 óra, városi vezetés 14 óra, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

·„C” kategória: (min. kötelező óraszám: 82)

Elméleti tanfolyam: 54 óra (ebből: közlekedési alapismeretek 20 óra, járművezetés elmélete 10 óra, munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 10 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 14 óra)

Gyakorlati oktatás: 17 óra, ebből: alapoktatás 4 óra rutin vizsgára felkészítés, főoktatás: 23 óra, városi vezetés 6 óra, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

·„C” kategória meglévő „D” kategóriával (min. kötelező óraszám: 64)

Elméleti tanfolyam: 44 óra (ebből: közlekedési alapismeretek 20 óra, járművezetés elmélete 10 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 14 óra)

Gyakorlati oktatás: 13 óra, ebből: 4 óra rutin vizsgára felkészítés, főoktatás: 4 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

·„C+E” kategória: (min. kötelező óraszám: 26)

Elméleti tanfolyam: 10 óra (ebből: közlekedési alapismeretek 3 óra, járművezetés elmélete 3 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 13 óra, ebből: 4 óra rutin vizsgára felkészítés, főoktatás: 4 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

·„D” kategória: (min. kötelező óraszám: 46)

Elméleti tanfolyam: 18 óra (ebből: közlekedési alapismeretek 8 óra, járművezetés elmélete 5 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 5 óra)

Gyakorlati oktatás: 25 óra, ebből: 4 óra rutin vizsgára felkészítés, főoktatás: 14 óra városi vezetés, 6 óra országúti vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

·„D” kategória „C” nélkül: (min. kötelező óraszám: 72)

Elméleti tanfolyam: 32 óra (ebből: közlekedési alapismeretek 10 óra, járművezetés elmélete 8 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 8 óra, munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 6 óra)

Gyakorlati oktatás: 37 óra, ebből: 4 óra rutin vizsgára felkészítés, főoktatás: 20 óra városi vezetés, 10 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

·Az elméleti órák időtartama: 45 perc

·Az elméleti vizsga időtartama: 50 perc

·A gyakorlati vezetési órák időtartama 50 perc

·A fenti elméleti óraszámok e-learning képzéssel is teljesíthetőek, helyettesíthetőek.

12. Választható oktatójármű típusok:

Kategória

OKTATÓ NEVE

Típus

B, C

Dr. Zsikla György

Nissan

C, C+E

Zalányi Béla

MAN

A,A1,A2, B

Dr. Zsikla György

Suzuki GS500
Suzuki Bandit

B
A moped

Szabolcsi Tibor

Fiat Punto
Keeway

B

Tőcsér Gábor

Ford Fiesta

B

Megyeri Péter

Nissan

B

Nyéki István

Ford Fiesta

B+E, D

Rezneki Róbert

Mazda, Volvo

Saját motorkerékpár járműhasználatra van lehetőség, amennyiben a képzési feltételeknek megfelel. Ez képzési költségcsökkenést nem jelent.

13. Tanfolyami hiányzás:

·Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. A tanfolyam elméleti tárgyainak hallgatása alól felmentés nem adható, amennyiben a jelentkező a 24/2005. GKM Rendelet 3 számú mellékletének 4. pontjában felsorolt képesítéssel rendelkezik.

·Az esetleges elméleti hiányzást pótolni kell, aminek óradíja 4.500 Ft.

·A hiányzás pótlását az elméleti oktatóval megbeszélt időpontban kell pótolni.

·E-learning képzés esetén a képzés minden modulját és vizsgáját teljesíteni kell.

14. Tandíj befizetésének módja:

·Történhet készpénzben a Komárom, Klapka György út 35. szám alatt található ügyfélszolgálat pénztárában (munkanapokon 8.30 – 16 óra között)

·Átutalással, számlaszám: 10403631-36392665

·A tanulónak a tanfolyamdíj egészét ki kell egyenlítenie a gyakorlati képzés megkezdéséhez. 

·A tanuló a képzés költségeit minden esetben az autósiskolának köteles megfizetni (az oktató nem jogosult ezen díjak átvételére).

15. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

·A 24/2005. GKM Rendelet 3 számú mellékletének 4. pontjában felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti A bizonyítvány eredeti példányát az iskolavezetőnek kell bemutatni.

·A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése a felmentés alapjául szolgáló okirat fénymásolatának a jelentkezési adatlaphoz való csatolásával történik.

·A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a KAV a jelentkezési adatlapra tett bejegyzéssel engedélyezi.

16. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:

·Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni iskolánkban megkezdett tanulmányait, akkor ez a szerződés felmondásának minősül.

·Ebben az esetben a tanulónak az iskolától kapott kedvezményt, illetve a levezetett, de meg nem fizetett vezetési órákat ki kell fizetnie.

·Az esetleges tartozás megfizetése után az áthelyezéshez szükséges nyomtatványok kiadásra kerülnek.

·A mi képzőszervünkhöz áthelyezéssel érkező tanuló 20.000 Ft-os regisztrációs díjat fizet.

17. Oktatási helyszínek címei:

·Elméleti képzés:- 2900 Komárom, Frigyes tér 2-3.

·Tanpálya: 2900 Komárom, Ácsi út 24.

 

18. A képzés szakfelügyeletét ellátó közlekedési hatóság megnevezése,címe, telefonszáma:

·A képzés szakfelügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

·Címe: 2800. Tatabánya, Táncsics M. út 1/d.

·Telefonszáma: +36 30 365 8499,  +36 30 365 9313

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

·A tanulónak joga van a tanfolyamdíjat részletekben megfizetni. Az első részlet a szerződéskötéskor esedékes.

·Kötelessége a képzés során az általános biztonsági, egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi utasításokat betartani.

·Kötelessége az oktatás és vizsgáztatás helyiségeit, a berendezési tárgyakat, eszközöket és felszereléseket megóvni.

·Kötelessége, hogy az oktatóval megbeszélt időpontban megjelenjen a gyakorlati oktatáson. Tudomásul veszi, hogy az órá(ka)t lemondani csak a megbeszélt időpont előtt 24 órával lehetséges, ellenkező esetben a gyakorlati óradíja(ka)t ki kell fizetnie.

·Joga, hogy panaszát az iskolavezetőnek vagy az ügyvezetőnek írásban benyújtsa és 30 napon belül választ kapjon.

·Joga, hogy oktatót válasszon. (Néhány oktatónk túlterhelt, ezért célszerű a tanulónak egyeztetni.)

·Köteles a tanuló a foglakozásokon kulturáltan viselkedni, azokon józan, kipihent állapotban megjelenni.

·A gyakorlati képzőeszközöket rendeltetésszerűen használni, megóvni, az oktató utasítását betartani.

·Panaszát a lehető legrövidebb időn belül igazolható módon megtenni.

 

20. Vizsgadíjak és megfizetésének módja:

A díjak megtekinthetők az alábbi linkek az Áraink menüpontban.

·A vizsgadíjakat a tanuló vizsgaelemenként vagy egy összegben egyénileg fizeti be ügyfélfogadási időben. A tanulót csak ezt követően írjuk ki vizsgára. A vizsgajelentkezést követően a fel nem használt vizsgadíj nem igényelhető vissza.

 

21. Képzési költségek

A díjak megtekinthetők az alábbi linkek az Áraink menüpontban.

E-learning képzés esetén a díjak a fentiekkel azonosak. Bármely megkezdett elméleti képzés vonatkozásában a képzési díj visszafizetésére nincsen lehetőség. Az autósiskola kedvezményes képzést is indíthat. Ebben az esetben a tanulmányi szerződés irányadó a képzési díj vonatkozásában. Tantárgyi felmentés esetén a képzési költség nem változik, csak a vizsgadíj. Az e-learning képzés hozzáférési ideje 75 óra/180 nap. Ennek lejárta esetén 10.000 Ft befizetése szükséges, ami 10 óra hozzáférést jelent. Az e-lerning képzéshez a számítógépes hozzáféréssel a tanuló rendelkezik. Tanulóáthelyezéssel érkező tanuló esetén 20.000 Ft regisztrációs díjat fizet a tanuló.

 

 

22. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei:

·Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak megfelel.

·Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve EGT tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott.

·A 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét. 

35/2000. (XI. 30. ) BM rendelet a nem magyar állampolgárokat érintő vezetői engedély kiadásával kapcsolatos rendelet

14. § (1) Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellet is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik a 16-19. § alapján jár el a közlekedési igazgatási hatóság.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).

(3) Nem kell megkövetelni a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.

(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan vezetésre való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

23. Egyéb információk:

Az autósiskola elsősegélynyújtó tanfolyamot nem szervez, az e-learning tananyagban lehetőség van külön díj ellenében ennek is az elvégzésér, ami igényt a beiratkozáskor kell jelezni. A vizsgáztató szerv a Magyar Vöröskereszt, aki jogosult az elsősegély-nyújtási vizsgát igazolni. Az autósiskola statisztikai mutatói a www.kavk.hu oldalon megtalálhatóak. A gyakorlati képzésre előreláthatóan várni kell, e tekintetben a képzőszerv felelősséget nem vállal. Motoros képzés esetén a fizikailag vagy alkatilag alkalmatlan tanulóval a képzőszerv a szerződést felmondhatja, amennyiben a gyakorlati képzés során a biztonságos vezetés nem biztosítható.

Komárom, 2024. február 03.

Zsikla György

ügyvezető, iskolavezető