Vállalási Feltételek

A vállalási feltételek ide kattintva elérhetőek PDF formátumban is.

ZSIKLA AUTÓSISKOLA


TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK


Érvényes 20201. augusztus 23-től


1. Képző szerv megnevezése, címe, telefonszáma, e mail címe:

· ZSIKLA Oktató- és szolgáltató Bt.

· 2900. Komárom, Frigyes tér 2-3.

· Telefon: 20/225-37-55, 20/225-37-89

· zsiklaautosiskola@vipmail.hu

· www.zsikla.hu

2. A cég formája:

· Betéti társaság

3. Cégbírósági bejegyzés száma:

· 11-06-002743/1993.

4. Iskolavezető neve:

· Pusztai János

5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontjai:

· 2900. Komárom, Klapka György út 35.

· Telefon: 20/225-37-89

· Ügyfélfogadás: munkanapokon 8.30 -16 óra között

6. Telephelyek címe, telefonszáma:

· 2900. Komárom, Ácsi út 24.

7. Szerezhető járművezetői kategóriák:

- segédmotoros kerékpár AM 14 év

- motorkerékpár A1, A2, A *

- személygépkocsi B 17 év

- tehergépkocsi C 18 év

- autóbusz D 21 év

- nehézpótkocsi C+E 18 év

- nehézpótkocsi B+E külön tájékoztató tartalmazza

* A1 alkategória 16 év 125 cm3 max 11Kw és 0,1 Kw/kg

A2 alkategória 18 év max 35 Kw és 0,2 Kw/kg

A kategória (korlátlan) 24. életév betöltése

Az első alkalommal megszerzett vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül a kiadástól számított 2 évig. Ezen időtartam alatt motoros kategória esetén utast nem szállíthat, gépjárműnél pótkocsit nem vontathat. A legtöbb külföldi országban 18. életév alatt nem lehet vezetni. C kategória esetén a 21. életév betöltéséig, D kategória esetén a 24. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén érvényes. A C, C+E, D kategóriák esetén a korhatár a forgalmi vizsgára vonatkozik.

8. Tanfolyamra való felvétel módja:

Tanfolyamra jelentkezni ügyfélfogadási időben személyesen vagy az online felületen (www.zsikla.hu) lehet. A jelentkezéshez Jelentkezési lapot kell kitölteni és aláírni, mely az ügyfélszolgálaton kérhető. A jelentkezési lap letölthető a www.kavk.hu weboldalról is. Szükséges a személyi igazolvány és a vezetői engedély is (ha rendelkezik vele). A képzőszerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg. E-learning képzés esetén e-mail cím megadása is szükséges.

9. Az egyes kategóriákhoz előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:

- AM nincs

- A1, A2, A, B, B+E, 1. csoportú orvosi alkalmasság

- C, C+E, 2. csoportú orvosi + min. PÁV III.

- D 2. csoportú orvosi + min. PÁV II.

10. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

· Tanfolyamra az jelentkezhet, aki 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik és a bizonyítvány másolatát átadta, az előírt életkornál legfeljebb fél évvel fiatalabb, a jelentkezési lapot kitöltötte, valamint ha szükséges a megfelelő előképzettséggel rendelkezik. Szükséges az egészségügyi alkalmassági igazolás egy eredeti példánya is. További feltétel a tanulmányi szerződés megkötése. 18. életévét be nem töltött tanuló esetén a szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. Az elméleti tanfolyam megkezdését követően  9 hónapon belül vizsgáznia kell és 1 éven belül sikereset, egyébként a tanfolyam megismétlése szükséges a díjtáblázat alapján. A gyakorlati vizsga pedig 2 éven belül teljesítendő vagy a képzést meg kell ismételni.

· Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. Illetve, aki e-learning képzésben vesz részt a képzési igazolással rendelkezik. A vizsga időpontját KAV szabad vizsgahelyei szerint egyezteti és közli a képzőszerv a tanulóval. A tanulónak legkésőbb az első vizsga napján kell igazolnia az alapfokú végzettségét a hatóságnak. Ha ezt nem teljesíti a tanuló, akkor a következő vizsgára nem bocsátható.

· Az alapfokú végzettség igazolásának módjai:

- személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

- az iskolai végzettség igazolására szóló okmány

- eredeti példányával,

- a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,

- külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

- külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

· Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a külön jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte.

„AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható.

Az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen levizsgázott. A tanfolyam vizsgatárgyához kapcsolódó gyakorlati vezetés részét elvégezte.

· Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési illetve rutin, és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

· A vizsgaigazolás kiadásának feltétele, hogy a tanuló valamennyi vizsgatárgyból megfelelt, továbbá közúti elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát tegyen, és az erről szóló igazolást (első járművezetői engedély esetében) az Okmányirodában bemutassa.

· Ezt követően az Okmányiroda állítja ki a vezetői engedélyt. Vizsgaigazolás már nincsen, az adatok elektronikusan vannak továbbítva az Okmányirodának.

A felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, kategóriánként:

- „C” kategória feltétele a „B” kategória

- „D” kategória feltétele „C” kategória

- „C+E” kategória feltétele „C” kategória

11. Közúti járművezetői tanfolyamok tantárgyai, óraszámok, tanórák időtartama:

· „AM” kategória:

Elméleti tanfolyam: 16 óra (ebből Közlekedési ismeretek: 12 óra, járművezetés elmélete: 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 11 óra ebből: alapoktatás 4 óra járműkezelés, főoktatás: 6 óra városi vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

· „A1” kategória:

Elméleti tanfolyam: 22 óra (ebből közlekedési ismeretek 14 óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 17 óra, ebből: alapoktatás 6 óra járműkezelés, főoktatás: 8 óra városi vezetés, 2 óra országúti vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

· „A2” kategória:

Elméleti tanfolyam: 22 óra

Gyakorlati oktatás: 17 óra, 1 óra forgalmi vizsga.

· „A1/B125” kategória: 10 óra (ebből elmélet 3 óra, gyakorlati oktatás 6 óra, 1 óra forgalmi vizsga)

· „A” kategória:

Elméleti tanfolyam: 22 óra (ebből közlekedési ismeretek: 14 óra, járművezetés elmélete: 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 27 óra, ebből: alapoktatás 10 óra járműkezelés, főoktatás: 11 óra városi vezetés, 5 óra országúti vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

· „B” kategória:

Elméleti tanfolyam: 28 óra (ebből: közlekedési ismeretek 20 óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 30 óra, ebből: alapoktatás 9 óra járműkezelés, főoktatás: 20 óra, városi vezetés 14 óra, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

· „C” kategória:

Elméleti tanfolyam: 80 óra (ebből: közlekedési ismeretek 16 óra, járművezetés elmélete 8 óra, munkavédelem 8 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 24 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 24 óra)

Gyakorlati oktatás: 30 óra, ebből: alapoktatás 6 óra járműkezelés, főoktatás: 23 óra, városi vezetés 15 óra, 4 óra országúti vezetés, 2 óra hegyvidéki vezetés, 2 óra éjszakai vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

· „C+E” kategória:

Elméleti tanfolyam: 20 óra (ebből: közlekedési ismeretek 6 óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 6 óra)

Gyakorlati oktatás: 15 óra, ebből: alapoktatás 6 óra járműkezelés, főoktatás: 8 óra városi vezetés 4 óra, 2 óra országúti vezetés, 2 óra hegyvidéki vezetés, 1 óra forgalmi vizsga.

· „D” kategória:

Elméleti tanfolyam: 28 óra (ebből: közlekedési ismeretek 20 óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra)

Gyakorlati oktatás: 31 óra, ebből: alapoktatás 6 óra járműkezelés, főoktatás: 17 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra hegyvidéki, 2 óra forgalmi vizsga.

· Az elméleti órák időtartama: 45 perc

· A gyakorlati vezetési órák időtartama 50 perc

· A fenti elméleti óraszámok e-learning képzéssel is teljesíthetőek, helyettesíthetőek.

12. Választható oktatójármű típusok:

Kategória

OKTATÓ NEVE

Típus

B

Steindl Tamás

Ford Fiesta

B

Nyéki István

Seat

C, C+E

Zalányi Béla

MAN

A,A1,A2, moped

Nyéki István

Yamaha jog, Suzuki GS500 Suzuki Bandit

B

Szabolcsi Tibor

Fiat Punto

B

Tőcsér Gábor

Ford Fiesta

B

Megyeri Péter

Audi A3

B+E, D

Rezneki Róbert

Mazda

Saját motorkerékpár járműhasználatra van lehetőség, amennyiben a képzési feltételeknek megfelel. Ez képzési költségcsökkenést nem jelent.

13. Tanfolyami hiányzás:

· Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. A tanfolyam elméleti tárgyainak hallgatása alól felmentés nem adható, amennyiben a jelentkező a 24/2005. GKM Rendelet 3 számú mellékletének 4. pontjában felsorolt képesítéssel rendelkezik.

· Az esetleges elméleti hiányzást pótolni kell, aminek óradíja 4.500 Ft.

· A hiányzás pótlását az elméleti oktatóval megbeszélt időpontban kell pótolni.

· E-learning képzés esetén a képzés minden modulját és vizsgáját teljesíteni kell.

14. Tandíj befizetésének módja:

· Történhet készpénzben a Komárom, Klapka György út 35. szám alatt található ügyfélszolgálat pénztárában (munkanapokon 8.30 – 16 óra között)

· Átutalással, számlaszám: 10403631-36392665

· A tanulónak a tanfolyamdíj egészét ki kell egyenlítenie a forgalmi vizsgára bocsátáshoz.

15. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

· A 24/2005. GKM Rendelet 3 számú mellékletének 4. pontjában felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti A bizonyítvány eredeti példányát az iskolavezetőnek kell bemutatni.

· A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése a felmentés alapjául szolgáló okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik.

· A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a KAV a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.

16. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:

· Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni iskolánkban megkezdett tanulmányait, akkor ez a szerződés felmondásának minősül.

· Ebben az esetben a tanulónak az iskolától kapott kedvezményt, illetve a levezetett, de meg nem fizetett vezetési órákat ki kell fizetnie.

· Az esetleges tartozás megfizetése után az áthelyezéshez szükséges nyomtatványok kiadásra kerülnek.

· A mi képzőszervünkhöz áthelyezéssel érkező

17. Oktatási helyszínek címei:

· Elméleti képzés:- Komárom, Frigyes tér 2-3.

· Tanpálya: Komárom, Ácsi út 24.

· Bü. tanterem: Komárom, Frigyes tér 2-3

18. A képzés szakfelügyeletét ellátó közlekedési hatóság megnevezése,címe, telefonszáma:

· A képzés szakfelügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

· Címe: 2800. Tatabánya, Táncsics M. út 1/d.

· Telefonszáma: 34311-723

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

· A tanulónak joga van a tanfolyamdíjat részletekben megfizetni. Az első részlet a szerződéskötéskor esedékes.

· Kötelessége a képzés során az általános biztonsági, egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi utasításokat betartani.

· Kötelessége az oktatás és vizsgáztatás helyiségeit, a berendezési tárgyakat, eszközöket és felszereléseket megóvni.

· Kötelessége, hogy az oktatóval megbeszélt időpontban megjelenjen a gyakorlati oktatáson.

· Joga, hogy panaszát az iskolavezetőnek vagy az ügyvezetőnek írásban benyújtsa és 30 napon belül választ kapjon.

· Joga, hogy oktatót válasszon. (Néhány oktatónk túlterhelt, ezért célszerű a tanulónak egyeztetni.)

· Köteles a tanuló a foglakozásokon kulturáltan viselkedni, azokon józan, kipihent állapotban megjelenni.

· A gyakorlati képzőeszközöket rendeltetésszerűen használni, megóvni, az oktató utasítását betartani.

· Panaszát a lehető legrövidebb időn belül igazolható módon megtenni.

· Választani az e-learning és tantermi elméleti képzés között.

20. Vizsgadíjak és megfizetésének módja:

Kategória Elméleti vizsgatárgyak Gyakorlati vizsgatárgyak Összesen

És vizsgadíjak és vizsgadíjak

K

SZÜ

M

JK

R

F

összesen

AM

4600

-

-

-

-

3600

3600

11800

A1

4600

-

-

-

-

4700

11000

20300

A1B-vel

4600

-

-

-

-

-

11000

15600

A (A1 2éven belül).

4600

-

-

-

-

4700

11000

20300

A(A1B-vel)

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A(A1-el)

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A(1 éven belül A1Bvel

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A(1éven belüli A2vel

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A (1éven belül A1)

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A2

4600

-

-

-

-

4700

11000

20300

A(24év)

4600

-

-

-

-

4700

11000

20300

B

4600

-

-

-

-

-

11000

15600

C

4600

4600

4600

-

4400

3500

11000

32700

C+E

4600

4600

-

-

4400

3500

11000

28100

D

4600

-

-

-

4400

3500

18500

31000

T

4600

-

4600

-

4400

3500

11000

28100

K

4600

-

-

-

-

-

-

4600

A(A1B-vel)

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A(A1-el)

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A(1 éven belül A1Bvel

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A(1éven belüli A2vel

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A (1éven belül A1)

-

-

-

-

-

4700

11000

15700

A2

4600

-

-

-

-

4700

11000

20300

· A vizsgadíjakat a tanuló vizsgaelemenként vagy egy összegben egyénileg fizeti be ügyfélfogadási időben. A tanulót csak ezt követően írjuk ki vizsgára. A vizsgajelentkezést követően a fel nem használt vizsgadíj nem igényelhető vissza.

21. Képzési költségek

Kategória

Elméleti

képzés díja

Gyakorlati

képzés díja

Tandíj összesen

Gyakorlati díj

Vizsgadíjak

Teljes képzés költsége vizsgadíjjal

AM

30.000

49.500

79.500.-

4.500.-

11.800.-

91.300

A1

40.000

76.500

116.500.-

4.500.-

20.300.-

136.800

A1 B-vel

30.000

20.000

50.000.-

5.000.-

15.600.-

65.600

A2

30.000

76.500

106.500

4.500

20.300

126.800

A2 2 éven belüli A1

-

58.500

58.500

4.500

15.700

74.200

A2 2 éven túli A1

20.000

40.500

60.500

4.500

20.300

80.800

A

30.000

135.000

165.000.-

5.000.-

20.300.-

185.300

A 2éven belüli A1-el

—————

76.500

76.500.-

4.500.-

15.700.-

92.200

A 2éven túli A1-el

20.000.-

49.500

69.500.-

4.500.-

20.300.-

89.800

A 2éven belüli A korl. vagy A2

—————

58.500

58.500.-

4.500.-

15.700.-

74.200

A 2éven túli A korl. vagy A2

20.000

40.500

60.500.-

4.500.-

20.300.-

80.800

B kat.

50.000.-

216.000

266.000.-

7.200.-

15.600.-

281.600

C kat.

80.000.-

180.000

260.000.-

6.000.-

23.700.-

283.700

D kat.

70.000.-

180.000

250.000.-

6.000.-

31.000.-

281.000

C+E kat.

60.000.-

105.000

165.000

7.000.-

28.100.-

193.100

E-learning képzés esetén a díjak a fentiekkel azonosak. Bármely megkezdett elméleti képzés vonatkozásában a képzési díj visszafizetésére nincsen lehetőség. Az autósiskola kedvezményes képzést is indíthat. Ebben az esetben a tanulmányi szerződés irányadó a képzési díj vonatkozásában. Tantárgyi felmentés esetén a képzési költség nem változik, csak a vizsgadíj. Az e-learning képzés hozzáférési ideje 75 óra/180 nap. Ennek lejárta esetén 10.000 Ft befizetése szükséges, ami 10 óra hozzáférést jelent. Az e-lerning képzéshez a számítógépes hozzáféréssel a tanuló rendelkezik. Tanulóáthelyezéssel érkező tanuló esetén 10.000 Ft regisztrációs díjat fizet a tanuló.

22. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei:

· Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak megfelel.

· Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve EGT tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott.

· A 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét.

35/2000. (XI. 30. ) BM rendelet a nem magyar állampolgárokat érintő vezetői engedély kiadásával kapcsolatos rendelet

14. § (1) Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellet is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik a 16-19. § alapján jár el a közlekedési igazgatási hatóság.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).

(3) Nem kell megkövetelni a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.

(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan vezetésre való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

23. Egyéb információk:

Az autósiskola elsősegélynyújtó tanfolyamot nem szervez, az e-learning tananyagban lehetőség van külön díj ellenében ennek is az elvégzésér, ami igényt a beiratkozáskor kell jelezni. A vizsgáztató szerv a Magyar Vöröskereszt, aki jogosult az elsősegély-nyújtási vizsgát igazolni. Az autósiskola statisztikai mutatói a www.kavk.hu oldalon megtalálhatóak.

Komárom, 2021.08.23.

Zsikla György

ügyvezető, iskolavezető